SchuldsaldoverzekeringInfo.be

Vaak verbonden aan woonkrediet

De schuldsaldoverzekering wordt in de praktijk vaak afgesloten wanneer men een hypothecair woonkrediet opneemt. Net zoals bij vele andere soorten leningen zal de omvang van het geleende krediet steeds meer afnemen naarmate de tijd vordert. Dit heeft tot gevolg dat ook het risico voor de verzekeringsmaatschappij verkleint naarmate een steeds groter deel van de lening reeds is afbetaald. Dit maakt dat langlopende contracten boeiend zijn voor de maatschappij, natuurlijk.

Om die reden worden formules m.b.t. de schuldsaldoverzekering aangeboden waarbij de aanvankelijke premies veel groter zullen zijn dan deze op het moment dat de leenperiode op zijn einde loopt. Beslis daarom in dit geval steeds wat het beste bij u past, overeenstemmend met de persoonlijke situatie van u en uw partner.

Het bekomen van een lage premie

Zeker als u door bepaalde persoonskenmerken een lage premie kan bekomen, is een schuldsaldoverzekering ten zeerste aan te raden. Hiermee doelt men bijvoorbeeld op het risico dat u ook daadwerkelijk komt te overlijden (rokende mannen zullen meer premie betalen dan sportieve mannen), de looptijd van het krediet (hoe korter, hoe goedkoper) of de grootte van het krediet (hoe kleiner, hoe goedkoper). De verzekeringsmaatschappij taxeert deze gegevens over het algemeen aan de hand van een kort interview en een uitgebreide medische vragenlijst.

Zonder een krediet af te sluiten

Soms is het echter, raar maar waar, zelfs aan te raden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten, nog voordat je een lening afsluit, dus nog voordat je een feitelijke schuld hebt. Het systeem dat door de banken aangeboden wordt, is in zijn strikte zin namelijk geen schuldsaldoverzekering, maar een soort van levensverzekering waarbij je op voorhand kunt beginnen sparen voor een schuldsaldoverzekering (door een jaarlijkse storting). Hierdoor kun je op een later moment (wanneer je bijvoorbeeld een huis besluit te kopen of te bouwen), het opgespaarde geld gebruiken om de premie voor de schuldsaldoverzekering in één keer af te betalen (met alle genoemde voordelen).

Belastingvoordeel

Zelfs als je later helemaal nooit een huis of appartement koopt, kun je op deze manier blijven sparen. Het grote voordeel hiervan is dat je datgene wat je spaart kunt aftrekken van belastingen. Het heeft echter ook een groot nadeel: het gespaarde bedrag zal in dit geval vast blijven staan tot aan je pensioen. Het kan met andere woorden dus soms toch interessant zijn om een schuldsaldoverzekering af te sluiten wanneer je nog geen lening hebt.