SchuldsaldoverzekeringInfo.be

Een schuldsaldoverzekering garandeert (verzekert u er dus van) dat het complete resterende terug te betalen bedrag of een deel ervan (afhankelijk van de grootte van het bedrag dat men besluit te verzekeren) ook daadwerkelijk wordt terugbetaald, voordat de hypothecaire overeenkomst afloopt. De uitgekeerde som zal geleidelijk aan afnemen, evenredig met het afbouwen van de openstaande schuld.

Verschillende soorten dekkingen

De volgende vraag die rijst is natuurlijk hoe groot het bedrag is waartegen men zich wil verzekeren. Men kan hierbij kiezen voor verschillende opties.

Ten eerste kan men opteren voor een volledige dekking van het volledig geleende kapitaal, waarbij beide partners een dekking nemen voor de helft van het bedrag (50% + 50% =100%). Het risico hierbij is dat dit onvoldoende zal blijken, en dat de resterende afbetalingen nog steeds te zwaar wegen op de schouders van de langst levende partner. Dit komt vaak voor omdat alle resterende huishoudelijke kosten nu tevens voor de rekening van deze persoon zullen zijn.

Ten tweede is er dan ook de mogelijkheid dat de twee partners zich beide indekken voor het volledig geleende bedrag (100% + 100% = 200%). In dat geval vallen de resterende afbetalingen voor de overgebleven partner volledig weg. Het nadeel van deze optie is natuurlijk dat het totaal verzekerde bedrag veel hoger is, en bijgevolg ook de te betalen premies veel hoger liggen.

Daarom is er nog een derde optie, die een dekking aanbiedt die tussen 100% en 200% gelegen is. Men kan bij het vastleggen van het percentage in dit geval eerst kijken naar het inkomen van beide partners, om zodanig de te betalen premie hiermee in overeenstemming te brengen. Het resultaat is dat de premies relatief beperkt zullen blijven, en dat de langst levende partner toch het resterende openstaande bedrag zal kunnen afbetalen.

Een illustrerend voorbeeld

Laten we tenslotte een concretiserend voorbeeld bekijken om te zien hoe de schuldsaldoverzekering precies in zijn werk gaat:

Jurgen en zijn vrouw Chandra hebben samen twee kinderen. Zij besluiten een eigen huisje te kopen en lenen hiervoor een bedrag van €160.000 bij de bank, dat ze in 20 jaar gaan afbetalen aan een vaste jaarlijkse rentevoet van 5,2%. Jurgen heeft een netto-inkomen van €1.800 per maand, Chandra €1.350. Samen betalen ze per maand €1.063 af aan hun lening.

In het geval dat Jurgen zou komen te overlijden, wordt het voor Chandra een schier onmogelijke taak om maandelijks €1.063 af te blijven betalen. Daarom kiest Jurgen ervoor om €160.000 te verzekeren, dat zal worden uitgekeerd indien hij overlijdt en waardoor Chandra niets meer zal moeten afbetalen. Chandra verzekert € 92.300, dat eveneens uitgekeerd zal worden, mocht zij overlijden. Jurgen zal in dat geval nog €450 per maand moeten betalen, wat prima binnen zijn budget past.

Samen verzekeren ze dus een totaal bedrag van €252.300, meer dan het geleende bedrag, maar minder dan een dubbele dekking (= €320.000). Ze halen op deze manier dus de premie een stuk naar beneden én vermijden het risico dat de andere partner in problemen komt bij een overlijden.