SchuldsaldoverzekeringInfo.be

In principe is het steeds mogelijk om je schuldsaldoverzekering op te zeggen (en eventueel naar een andere over te schakelen) zonder tussenkomst van de notaris. Het volstaat hierbij meestal om toestemming te krijgen van de financiële instelling waar de lening loopt waarop de verzekering betrekking heeft.

Extra aandacht vereist

Extra aandacht is echter vereist indien men zijn schuldsaldoverzekering bij dezelfde financiële instelling, meestal een bank, afsluit als waar men de hypothecaire lening heeft afgesloten waarop de verzekering betrekking heeft. Zoals eerder aangehaald, komt het vaak voor dat banken in dit geval een korting op de rente toekennen.

Wanneer de klant deze verzekering ook daadwerkelijk bij de bank aangaat, bouwt deze bank meestal een veiligheidsmechanisme in de verstrekte voorwaarden. Dit mechanisme zorgt er voor dat de verkregen korting op de rente wegvalt, het is dus zeker aan te raden eerst deze voorwaarden na te kijken alvorens de schuldsaldoverzekering op te zeggen. Wanneer dit niet het geval is, kan men gerust de verzekering opzeggen (en eventueel op zoek gaan naar een nieuwe verzekeraar om het resterende niet afbetaalde kapitaal te verzekeren).

Procedure

Het opzeggen zelf dient meestal te gebeuren a.d.h.v. een gedateerd, ondertekend en aangetekend schrijven aan het adres van de verzekeraar. Dit kan zonder veel problemen gebeuren binnen de 30 dagen vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst of binnen de 30 dagen vanaf het ogenblik dat de klant verneemt dat zijn aangevraagd krediet niet wordt toegekend. Hierbij zullen de reeds betaalde premies, minus de al verbruikte premies, terug worden gestort aan de klant.

Risico's

Er zijn echter wel enkele risico's verbonden aan het opzeggen van uw schuldsaldoverzekering. Dit risico doet zich met name voor wanneer u bij het afsluiten uw verzekering geopteerd heeft voor het in één keer (of in een kortere termijn dan de looptijd van de verzekering) betalen van uw premie. Het is natuurlijk niet voor niets dat banken deze optie voorstellen als de financieel meest aantrekkelijke. Vaak zijn in de contracten namelijk voorwaarden opgenomen die niet voorzien in het terugbetalen van (een deel van) deze eenmalige betaling wanneer u uw verzekering opzegt.