SchuldsaldoverzekeringInfo.be

Mensen nemen over het algemeen vaak uitgebreid de tijd om de voorwaarden van leningen van verschillende banken met elkaar te vergelijken. Helaas neemt men vaak niet dezelfde tijd voor een vergelijking van de verschillende aspecten van een schuldsaldoverzekering. Toch is dit ten zeerste aangeraden, aangezien de rentevoeten van verschillende leningen in essentie niet zoveel van elkaar verschillen, maar de prijzen van de schuldsaldoverzekeringen kunnen juist wél vaak vrij ver uit elkaar liggen.

Het afbetalen van de premie

Een belangrijk onderscheid dat men kan maken als men schuldsaldoverzekeringen met elkaar gaat vergelijken, heeft te maken met de mogelijkheden om de premie te betalen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden hier drie mogelijkheden:

De eerste mogelijkheid is de meest praktische, men besluit hierbij namelijk om de premie in één keer te betalen bij het afsluiten van de verzekering. Tevens is dit de goedkoopste mogelijkheid, maar het voor de hand liggende nadeel is natuurlijk dat men in één keer enkele duizenden euro's op tafel zal moeten leggen.

De twee andere mogelijkheden spreiden de premies dan ook over een langere periode. De eerste biedt een jaarlijkse premie die men betaalt gedurende 2/3 van de totale looptijd van de verzekering. De ander mogelijkheden laat zelfs toe de premie jaarlijks te betalen over de ganse looptijd. Deze twee mogelijkheden hebben natuurlijk weer als nadeel op het einde iets duurder uit te vallen, met name bij de spreiding over de ganse looptijd.

Het tarief van de premie

Naast de periode die men hanteert voor het betalen van de premie, is er ook nog een onderscheid te maken in het tarief dat men vastlegt voor de premie. Hier zijn er twee opties mogelijk, namelijk het gegarandeerd tarief en het ervaringstarief.

In het eerste geval blijft het aanvangstarief hetzelfde over de ganse periode van de looptijd. Bij het ervaringstarief zijn de premies enkel vast voor de eerste drie jaar, daarna worden deze eventueel aangepast. Deze eventuele aanpassing vindt plaats op basis van sterftetabellen, die per jaar de levensverwachting voor mannen en vrouwen aangeven. Bij een daling van de levensstandaard zullen de premies binnen het ervaringstarief verhoogd worden (zelfs bij een eenmalige betaling!). Toch is het aangeraden om voor dit tarief te kiezen, daar de levensverwachting jaar na jaar blijft stijgen, en het dus niet waarschijnlijk is dat de premies binnen dit tarief zullen stijgen.